Dorpstuintjes.be

Welkom

Recentste nieuws

De watervoorraad is een berekende prioriteit. Gericht en bedachtzaam gieten is de boodschap.…

De Dorpstuintjes helpen bij de aanleg van het Plukbos bij…

Pompoenen, maïs, courgetten en zonnebloemen werden uirtgeplant.

De koffiepauze was erg…

Alle zoete aardappelen zijn geplant. De gasten van het DAC ontwikkelen zich tot gespecialiseerde…

Hoe het groeide ...

Video file
"Dorpstuintjes" is ontstaan vanuit de Dorpsraad-Heusden.

Door het groeiende aantal inwoners, de verstedelijking en het optrekken van meer en meer appartementsgebouwen, is er nood aan een plaats waar elke inwoner van Heusden-Zolder op een ecologische manier zijn eigen tuintje kan onderhouden.
Dit kan tegen de democratische prijs van €25 per jaar. Hiervoor krijg je in ruil een perceel van een halve are toegewezen.

De beste meststof voor een tuin is de schaduw van de tuinman of tuinvrouw.

Verhuisd!

Video file
Het is nu officieel!

Sinds eind oktober 2020 zijn de dorpstuintjes verhuisd naar de overkant van de 'straat'.
Met frisse moed is een nieuw tijdperk ingegaan.

Maar geen nood!
De vriendschap en samenhorigheid zijn mee de straat overgestoken.

Eén deur ging dicht en een andere ging open!

Tuinieren doe je niet alleen!

Niet alleen zijn eigen tuintje bewerken maar ook 'samentuinieren' is zeker zo belangrijk.

Samen een stuk grond bewerken, samen planten, samen oogsten ...

Een mens heeft sociale contacten nodig!

Elkaar raad geven, na het werk samen een pintje of een koffie drinken .

Ondertussen werden al 25 percelen ingevuld als een afspiegeling van onze gemeenschap.
De tuinders

Partnerschap

Een belangrijke partner is het gemeentebestuur van Heusden-Zolder, de logistieke en financiële ondersteuning is onontbeerlijk.
Ook de contacten met CVO " De Verdieping", "Het Weyerke" en het OCMW zullen bijdragen tot een verbredende afspiegeling van onze samenleving.

Samenwerking

Door de samenwerking met VELT werd de expertise binnengehaald om de krijtlijnen uit te tekenen hoe een volkstuintje op ecologische wijze, zonder sproei- of kunstmatige meststoffen, kan bewerkt worden.

Coloradokever:

beest, dat nog steeds kwaad is omdat wij zijn aardappelen opeten!

- Piet Grijs -
Printer Friendly, PDF & Email